Hệ thống chi nhánh Cơm tấm Nhớ

Vạn Nhớ thương trong từng đĩa cơm tấm.

Email: thangtenh1451972@gmail.com

Hotline: 0783295668

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh
Hệ thống chi nhánh Cơm tấm Nhớ
Ngày đăng: 26/10/2021 07:14 PM

  1. Chi nhánh Tân Bình 

  99D Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình 
  Hotline : 02866799278 - 0938933777
  2. Chi Nhánh Quận 4
  106 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4.
  Hotline : 02866607759 - 0784838886
  3. Chi nhánh Quận 7
  609 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7.
  Hotline : 0938225580 - 0783295668

  0
  Zalo
  Hotline